דוחות שנתיים לעמותות

צריכים להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

הנה לכם סרטון קצר שמסביר לכם על השירות שלנו

מלכ"רים מחוייבים לתת דין וחשבון כל שנה לרשויות המס.
משרדנו יגיש עבורכם את הדוח למס הכנסה בזמן ולפי חוק, כידוע איחורים בהגשת הדוח, או שגיאות במילוי הדוח, עשויים לגרום לסנקציות כבדות מצד רשויות המס.

למשרדינו הידע והניסיון הדרושים להכנת דוחות שנתיים למלכ"רים הכוללים הגשת דוחות כספיים למס הכנסה וסיוע בקבלת אישור ניהול תקין והכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).

לפגישת ייעוץ ראשוני ללא עלות וללא התחייבות התקשרו

ל 072-393-8803

אם ברצונכם לדעת למה דווקא אנחנו לחצו כאן!

לשאלות נפוצות לחצו פה

שאלה: מי חייב בהגשת דוח שנתי?
תשובה: עיקר החייבים בהגשת הדוח השנתי הינם בעלי ההכנסות מהמקורות הבאים:
1. הכנסות מעסק.
2. הכנסות ממשכורת בסכום שעולה על סך של 649,000 ש“ח.
3. הכנסות מדמי שכירות מגורים בסכום העולה על 337,000 ש'ח.
4. הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מהפרשי הצמדה וכד' בסכום העולה על 643,000 ש“ח.
✔ אנחנו נוודא שהדוח השנתי יהיה מוכן תוך מיצוי כל היבטי המס שיובילו לחסכון מירבי במס ולתשלום מס מינימלי.

שאלה: מתי נדרש להגיש את הדוח שנתי למס הכנסה?
תשובה: התשובה מותנת בצורת ניהול החשבונות. ברוב המקרים נדרש להגיש את הדוח עד לתאריך 31/5 של השנה העוקבת לשנת הדיווח, וביתר המקרים עד לתאריך 30/4. יש לציין כי ניתן להשיג אורכה להגשת הדוח.
✔ הדוח השנתי שנכין עבורך יהיה מוכן בזמן ועם תשלום מס מינימלי לפי חוק.

שאלה: האם עוסקים מורשים נדרשים להגיש דוח שנתי?

תשובה: עוסקים מורשים לרבות עוסקים פטורים מחוייבים לתת דין וחשבון כל שנה לרשויות המס ע"י הגשת דוח שנתי.
✔ אנו נכין עבורך את הדוח השנתי תוך ניצול מלוא זכויותיך כדוגמת: הכרה בכל ההוצאות שניתן וניצול מלא של נקודות זיכוי.

שאלה: כיצד נדע כמה נדרש לשלם למס הכנסה?
תשובה: התשובה תלויה ברווחים השנתיים שנוצרו בעקבות הפעילות העסקית. לידיעתך אצל עוסקים פטורים בד"כ אין חבות מס.
✔ בעת הכנת הדו"ח השנתי אנו נכין עבורך את חישוב המס המתחייב מהדו"ח.

ההסברים הובאו בקצרה ועל מנת לתת רקע כללי בלבד ואין לראות בכתוב יעוץ או תחליף ליעוץ מקצועי!

לפגישת ייעוץ ראשוני ללא עלות וללא התחייבות התקשרו ל 072-393-8803

אם ברצונכם לדעת למה דווקא אנחנו לחצו כאן!